Herinneringsplaats

De herfst doet stilaan haar intrede en stilaan komt november dichterbij. De maand van herinneren en herdenken… Ook op SAN willen we aan iedereen de gelegenheid geven om even stil te staan bij een familielid, een vriend of vriendin, een medeleerling die gemist wordt. Wie wenst kan in het busje van de herinneringsplaats een tekstje achterlaten … want ook in de duisternis zoekt licht Zijn weg.