Inschrijvingen humane wetenschappen gestart

Nieuw op SAN vanaf schooljaar 2017-2018

Humane Wetenschappen

Vanaf september kan je in het college naast Latijn, Wetenschappen en Economie ook Humane Wetenschappen volgen. “Humane Wetenschappen richt zich op leerlingen met een interesse in mens en samenleving, leerlingen die met een kritische blik hun onderbouwde mening durven geven over onze maatschappij,” vertelt directeur Fran Goossens, “Het opstarten van Humane Wetenschappen is voor onze school bovendien het sluitstuk van een compleet studieaanbod.”

Naast de uitbouw van het aanbod werd ook grondig gewerkt aan de flexibiliteit van het programma. In de tweede graad wordt vanaf september in elke richting 4 of 5 uur wiskunde aangeboden, wat leerlingen toelaat pas in de derde graad hun definitieve studiekeuze te maken. “Talenten en interesses liggen bij jonge mensen van 14 of 15 jaar vaak nog niet helemaal vast. Met het vernieuwde aanbod geven we onze leerlingen de kans pas in de derde graad de knoop door te hakken,” verklaart Goossens.

(uittreksel uit persbericht Laatste Nieuws dd. 25.04.17)