Leerlingbegeleiding

De tweede lijn: de cel leerlingbegeleiding

De leerlingbegeleiders vormen samen met de directeur en de adjunct-directeur de cel leerlingbegeleiding. Ze komen wekelijks samen, meestal sluit ook de CLB- medewerker aan.

Leerlingen met leer- of sociaal-emotionele problemen of leerlingen bij wie de studieresultaten beneden de verwachtingen liggen, worden in de cel besproken en er wordt gezocht naar een meer individuele begeleiding.

De leerlingen kunnen zelf, of via hun ouders, een afspraak maken met de leerlingbegeleiders. Ze kunnen ook doorverwezen worden door de leerkrachten of uitgenodigd door de leerlingbegeleiders zelf, bij tegenvallende schoolresultaten bijvoorbeeld.

Op onze school zijn er 3 leerlingbegeleiders die elk verantwoordelijk zijn voor een bepaalde graad:

 

 

eerste graad: mevr. Caignau

tweede graad: mevr Van Gijseghem

derde graad: mevr. Van Den Meersche

 

Zij zijn te bereiken