Leerlingbegeleiding

De tweede lijn: de cel leerlingbegeleiding

De leerlingbegeleiders vormen samen met de directeur en de adjunct-directeur de cel leerlingbegeleiding. Ze komen wekelijks samen, meestal sluit ook de CLB- medewerker aan.

Leerlingen met leer- of sociaal-emotionele problemen of leerlingen bij wie de studieresultaten beneden de verwachtingen liggen, worden in de cel besproken en er wordt gezocht naar een meer individuele begeleiding.

De leerlingen kunnen zelf, of via hun ouders, een afspraak maken met de leerlingbegeleiders. Ze kunnen ook doorverwezen worden door de leerkrachten of uitgenodigd door de leerlingbegeleiders zelf, bij tegenvallende schoolresultaten bijvoorbeeld.

Op onze school zijn er 5 leerlingbegeleiders die elk verantwoordelijk zijn voor een bepaald leerjaar:

 

eerste en derde jaar: mevr. Caignau

tweede jaar: mevr. Beernaert

vierde jaar: mevr Van Gijseghem

vijfde jaar: mevr. Straetmans

zesde jaar: mevr. Van Den Meersche

 

Zij zijn te bereiken

  • via mail (zie contactpagina)
  • telefonisch tijdens de permanentieuren : 054 31 74 97
   permanenties zorglokaal
   ma di do vrij
   8u30-9u20 1ste en 3de jaar 4de jaar 2de jaar 1ste en 3de jaar
   9u20-10u10 1ste en 3de jaar 6de jaar
   10u25-11u15 4de jaar 1ste en 3de jaar
   11u15-12u05 5de jaar 2de jaar 5de jaar
   13u05-13u55 6de jaar 6de jaar
   13u55-14u45 4de jaar 2de jaar
   14u55-15u45 6de jaar 1ste en 3de jaar

 

 • buiten de permanentieuren na afspraak via het secretariaat : 054 31 74 90