Leerlingenoverleg: De Brug

Help je graag de boel wat opvrolijken en zet je je graag in voor een goed doel? Dan kan je terecht bij onze leerlingenraad. Zij organiseren tal van activiteiten zoals een kersthappening, een Valentijnsactie, een filmnacht….

Zou je graag wat meer betrokken worden bij het beleid van de school? Dan kan je je kandidaat stellen voor onze leerlingenparticipatie ‘De Brug’. Samen met directie zitten de vertegenwoordigers per klas maandelijks samen om de dagelijkse werking van de school te bespreken. Wat leeft er bij de leerlingen en hoe gaat de school hiermee om? Wat verwachten leerkrachten en directie en hoe zorgen we er samen voor dat leerlingen begrijpen dat bepaalde beslissingen genomen worden. Allemaal de taak van De Brug.

 

Door de vorming van De Brug, konden we hier op het college letterlijk de kloof tussen de directie en de leerlingen overbruggen. Via de klasverantwoordelijken en een postbus kunnen alle voorstellen van de leerlingen besproken worden tijdens het overleg. Zo kwamen we al tot een overeenkomst over de herinvoering van lockers, een geschikte datum voor de 100-dagen en regels over gsm-gebruik waar beide partijen zich konden in vinden!

Emma Ruyskensveld, 6LWi