Mayor @ Your Town

De jeugddienst van Ninove wil graag inzicht krijgen in de interesses en noden van haar jongeren. Via Mayor @ Your Town krijgen jongeren de kans om hun stem te laten horen. Welke acties zouden zij ondernemen in de stad? Wat is de huidige situatie en waar kan het beter? Zo wordt elke jongere een beetje lid van de jeugdraad. Onze vijfdejaars hebben dit uitgezocht en hebben zich aan het spel gewaagd. De leerlingen kregen verschillende opdrachten, moesten zich verplaatsen naar meerdere locaties binnen de stad terwijl ze voortdurend in verbinding stonden met iemand van de jeugddienst via een tablet. Zo moesten ze bijvoorbeeld naar het Ninia shoppingcenter en een antwoord bedenken op de vraag “Welke winkel zou jij in één van de leegstaande panden starten?” Daarnaast heeft ook het station van Ninove nood aan vernieuwing. De leerlingen kregen de opdracht om dit plein te hertekenen met elementen die zij belangrijk vinden. Volgens onze leerlingen heeft Ninove vooral nood aan gezellige plekken waar jongeren kunnen rondhangen en iets kunnen eten of drinken. Een donutshop zou in onze stad zeker niet misstaan!