Ons team

De eerste lijn: de leerkracht

De vakleerkrachten staan het dichtst bij de leerlingen, zij geven studietips i.v.m. hun vak, zorgen voor feedback na evaluaties en helpen de leerlingen met vakspecifieke moeilijkheden.

Eén van deze leerkrachten is ook klassenleraar van een klas. Bij die leraar kunnen de leerlingen altijd terecht met vragen en problemen, niet alleen i.v.m. hun studie, maar ook rond hun persoonlijke situatie. Een vertrouwelijk gesprek lost vaak al heel wat op. De klassenleraar volgt de leerlingen van zijn/haar klas van nabij. Hij of zij is dan ook de meest aangewezen persoon om klassikale problemen te behandelen. Deze leerkracht heeft ook een belangrijke inbreng in de klassenraad, d.i. de vergadering van alle leerkrachten die in een klas lesgeven en die geregeld samenkomen om de leerlingen te bespreken.