Ons team

Zorg betekent voor ons meer dan maatregelen. Zorg gaat ook over een luisterend oor, een leerkracht die nabij is, troostende woorden wanneer het even niet gaat, bemoedigend schouderklopje wanneer het goed gaat. Zorg voor ieder persoon!

De eerste lijn van zorg: de leerkracht

De vakleerkrachten staan het dichtst bij de leerlingen, zij geven studietips i.v.m. hun vak en zorgen voor feedback na evaluaties. Problemen met een vak: de vakleerkracht zorgt voor remediëring in de vorm van oefeningen thuis of extra uitleg over de middag.

De klastitularis: naast de focus op leren, gaat heel wat aandacht naar groepsdynamiek, klassfeer, hoe de leerling zich voelt in de klas en bij zijn studies,… Hij of zij is het eerste aanspreekpunt van jouw kind.

Klassenraden:

  • Portretterende klassenraden: je kind wordt opgevolgd tijdens portretterende klassenraden. Hoe voelt het kind zich in de klas? Hoe evolueert het kind? Zijn er aandachtspunten waar de leerkrachten rekening mee moeten houden?
  • Oriënterende klassenraden: je kind staat voor een studiekeuze. Op basis van interesse, motivatie en mogelijkheden ondersteunt de klassenraad de keuze van kind en ouders of adviseert een andere studierichting.
  • Evaluerende klassenraden: na elke examenperiode bespreekt de klassenraad de resultaten van je kind en geeft feedback. Op het einde van een schooljaar resulteert dit in een A-, B- of C-attest.