Opbrengst Damiaanactie 2018

Onze school zamelde 2088 euro in voor de Damiaanactie. Zo werken we samen mee aan een wereld zonder lepra en tbc. Aan iedereen die een pakketje stiften heeft gekocht: een welgemeende dank je wel!