Opbrengst kerstevent

Tijdens het gezellige kerstevent op de laatste schooldag voor de kerstvakantie, werden er soep en
croques verkocht voor het goede doel. En met succes! De leerlingenraad, de werkgroep pastoraal en
de directie zullen een bedrag van € 890 storten aan de organisatie ‘Samen tegen armoede’. Zij
maken werk van structurele armoedebestrijding in België en ondersteunen daarbij ruim 100 lokale
projecten. Aan alle leerlingen en leerkrachten: bedankt om jullie steentje bij te dragen!