Samen tegen armoede

Met fierheid kunnen wij mededelen dat ons kerstevent een schot in de roos was! Dankzij de goede samenwerking tussen de leerlingenraad en de werkgroep pastoraal kunnen we het recordbedrag van €879,59 op de rekening van welzijnszorg storen.
Bedankt aan allen die hun steentje hebben bijgedragen!