Slaagpercentages

De slaagpercentages steunen op gegevens meegedeeld door de Onderwijsinspectie in april 2012. Ze werden berekend op basis van de resultaten van de eerstejaars in de twee laatst onderzochte academiejaren.
Slaagpercentage = het aantal verworven studiepunten gedeeld door de opgenomen punten. Iedere student heeft op die manier een slaagpercentage. Het aantal opgenomen punten voor eerstejaars is bijna altijd 60.
Vlor = Vlaamse Onderwijsraad ; De Vlor-percentages werden berekend voor heel het Vlaamse hoger onderwijs over verscheidene academiejaren.