Studie in de refter

SAMEN STUDEREN: met dank aan de nieuwe refter

            

Zelfs op het college gebeurt het wel eens dat een leerkracht, geveld door ziekte of ander onheil, tijdelijk niet voor de klas kan staan. De aankondiging van zijn afwezigheid werd traditioneel onthaald op vreugdekreten (Joepie, geen les!), meteen gevolgd door een periode  van verwarring. Want wat  doet een leerling als hij plots geconfronteerd wordt met een uur zelf in te vullen vrije tijd? Oxo spelen met zijn buurman? Weekendverhalen vertellen? Stiekem op zijn smartphone tokkelen?

De oplevering van de nieuwe refter heeft het antwoord gebracht, even eenvoudig als geniaal: studeren!

De leerlingen krijgen nu tijdens een studie-uur een vaste plaats in de refter, ver genoeg verwijderd van hun klasgenoten, met de opdracht een uur geconcentreerd en in stilte te studeren, zonder afleiding door facebook, smartphones of vriendjes. Deze aanpak werd vergezeld door een uitleg over het belang van regelmatig en efficiënt studeren. Na wat aanvankelijk gemor over een  ‘aanslag op hun vrijheid’, hebben ze uiteindelijk  deze werkwijze leren waarderen. En zo is nu bij een griepepidemie onze refter een vredig  oord van noeste studie-arbeid geworden. Leerlingen hebben meteen ook de voordelen van samen studeren kunnen ervaren: het motiveert, stimuleert, prikkelt en het is een goede remedie tegen uitstelgedrag. Daarom worden ze ook uitgenodigd om op klasdagen van 4 tot 5 van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Meteen is er ‘s avonds ook meer tijd voor voetbaltraining, pianoles en ijverig getweet. Want leerlingen, die leven niet  van school alleen natuurlijk.