Wiskunde wedstrijden tweede en derde graad

Naar jaarlijkse gewoonte – en in 2018 al voor de 33e keer op rij – nemen in heel Vlaanderen leerlingen deel aan de Vlaamse Wiskunde-Olympiade. De eerste schiftingsronde heeft plaats op school in januari. In ons college gaan velen de uitdaging aan: 81 leerlingen uit de tweede en derde graad zijn bereid hun woensdagnamiddag te spenderen aan het oplossen van 30 wiskundige meerkeuzevragen.

Een wedstrijdjury beslist welke score moet behaald worden om te mogen deelnemen aan de halve finale. Zo stoten ongeveer 10% van alle deelnemers door naar deze halve finale. Tot de uiteindelijke finale worden slechts de 82 beste wiskundigen uit de tweede graad en de 74 beste uit de derde graad toegelaten. Hier krijgen ze de opdracht om vier moeilijke wiskundige problemen schriftelijk uit te werken.

Het college had dit jaar 15 halve finalisten en onze scores liggen hoger dan het Vlaams gemiddelde. Ter illustratie de resultaten van huidig schooljaar:

  • Voor de tweede graad is ons gemiddelde 86,7/150. Het Vlaamse gemiddelde ligt op 72,7/150.
  • Voor de derde graad is ons gemiddelde 79,8/150, terwijl het Vlaamse gemiddelde op 76,6/150 ligt.

Ook op de halve finale deden onze leerlingen het uitstekend. Eén leerling mag zelf deelnemen aan de finale van de VWO op woensdag 25 april. Slechts de beste 74 leerlingen verdienen daar een plaatsje. Dit zal de 13e finalist zijn voor de Wiskunde Olympiade (3e graad) voor onze school. We kenden tot nu toe ook reeds 7 finalisten voor de Junior Olympiade (2e graad).

Naast de wiskunde olympiade nemen de klassen uit de derde graad met 8 uur wiskunde de laatste 6 schooljaren ook deel aan de wedstrijd “Wiskunnend Wiske”, georganiseerd door de VUB. Deze wiskundewedstrijd wil jongeren aanzetten om verder te studeren in wiskundige of wetenschappelijke richtingen.

De wedstrijd loopt vanaf september. Alle klassen krijgen dan, verspreid over drie voorrondes, telkens een vraag waarvoor ze drie weken de tijd hebben om die op te lossen. Geen klassieke vraagstukken met gegevens en formules, maar open vragen waar wetenschappers en wiskundigen zich nog steeds het hoofd over breken. Na de selectie uit zo’n 150 klassen bleven er dit jaar nog 40 klassen over die mochten deelnemen aan de finale op π-dag (14/03 of 3.14) op de campus Etterbeek van de VUB.

Tot nu toe zijn we al jaarlijks met 1 of 2 klassen in de finale aanwezig geweest. Bij onze eerste deelname in 2012 werd zelfs een podiumplaats bereikt! Dit jaar zorgde 5WWia voor een plaats in de finale.