Hoe verwittig ik de school bij afwezigheid?

Bij onvoorziene afwezigheden wordt het secretariaat vóór 8u30 verwittigd via een bericht op smartschool of op het nummer 054/31 74 90. Bij voorziene afwezigheden wordt de school zo snel mogelijk en ten laatste 24 uur op voorhand verwittigd.

Hoe wordt er betaald voor warme maaltijden, broodjes en drankjes?

  • Warme maaltijden: via een maaltijdbon van € 3, aan te kopen op het secretariaat op de dag zelf vóór 8.30u. Wees dus op tijd!
  • Belegde broodjes: via een broodjeskaart van €15 voor 5 broodjes. De broodjeskaart is te verkrijgen vóór en na school en tijdens de pauze. Het soort broodje (Smos, Balou, …) moet de dag zelf vóór 8.30u besteld worden. Wees dus op tijd!
  • Drankjes: de leerlingen kunnen soep, frisdrank, fruitsap of water gebruiken. Frisdranken en soep kunnen enkel met een drankenkaartje in de refter bekomen worden. De drankenkaartjes kunnen per 10 stuks op het secretariaat aangekocht worden voor € 5. De kostprijs voor frisdrank en fruitsap € 1; een flesje water: € 0,50; kraantjeswater: gratis.

Is er voor- en naschoolse opvang voorzien?

Er is mogelijkheid tot ochtendstudie van 7.30u tot 8.00u en avondstudie van 16.00u tot 17.00u (op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) in de refter.