In de eerste graad binnen heb je twee opties: Latijn en Moderne Wetenschappen. Hiertussen kiezen is niet altijd even gemakkelijk. Het is belangrijk dat je een studierichting kiest die niet alleen aansluit bij je interesse, maar ook bij je mogelijkheden. De ervaringen van je ouders, het studieadvies van het CLB en de raadgevingen van je juf of meester kunnen je hierbij helpen.

Waarom kiezen voor Latijn?

1° Een nieuwe uitdaging

De overgang naar het secundair onderwijs is een hele stap. Leerlingen starten het nieuwe schooljaar immers niet alleen op een nieuwe school, in een nieuwe klas, met nieuwe vrienden en een pak nieuwe leerkrachten, maar maken ook kennis met nieuwe vakken. Misschien is Latijn er wel een van. Kiezen voor dit vak betekent meteen een extra uitdaging. Al is dat precies waar sommige leerlingen nood aan hebben na zes jaar lager onderwijs. Leerlingen voor wie het naast Frans en wiskunde nog wel iets meer mag zijn. Leerlingen met gevoel voor taal, leerlingen die houden van verhalen en interesse hebben in geschiedenis en antieke cultuur.

2° Leren leren

Een nieuwe taal leren vraagt natuurlijk enige inspanning. Een inspanning die loont! Want je leert vaardigheden die ook elders van pas zullen komen: zelfdiscipline, regelmatig studeren, leren plannen, memoriseren – om er maar enkele op te noemen. Het is zeker zo dat Latijn je leert studeren, al mag dat niet de enige reden zijn om ervoor te kiezen.

3° Trager lezen

Latijn lezen dwingt je om trager en dus ook aandachtiger te gaan lezen. Het is leren stilstaan bij een woord, zin of tekst waarin elke vorm belangrijk is. Want enkel door een nauwkeurige analyse van elk woord, kan je stap voor stap, als in een puzzel, de structuur van de zin ontrafelen. In een tijdperk waarin alles aan ons voorbij flitst, waarin we lustig liken en snel swipen, vergt het lezen van een Latijnse zin geduld, concentratie en aandacht. Het is een vaardigheid die we steeds minder beoefenen maar wel belangrijk blijft, zeker met het oog op hogere studies.

4° Dialoog met het verleden

Met Latijn (en later misschien ook Grieks) word je geconfronteerd met een totaal andere wereld die eigenlijk wel aan de wortels ligt van onze beschaving. De ‘monoloog’ van de Latijnse of Griekse auteur wordt een dialoog die je begrijpt. Je kan zijn denkbeelden, normen en waarden vergelijken met die van je eigen leefwereld. Dat maakt de vakken Latijn en Grieks net zo bijzonder. Een dergelijke dialoog kunnen ontdekken en beleven is uniek.

De voldoening die je krijgt na het vertalen van een Latijnse zin is dan ook groot en wordt versterkt door gevoelens van medeleven, blijdschap, spanning, verwondering, en zoveel meer. Medeleven bij het verdriet dat je leest in de woorden van een dichter die rouwt om een familielid. Humor in de verzen van een Latijnse komedie. Spanning wanneer we de actie van de oorlogen van Caesar mee beleven vanop de eerste rij. En tenslotte verwondering over het literaire meesterschap van de auteur.

5° Leuk

Tot slot nog één argument dat al de vorige misschien wel overtreft: Latijn doen is gewoonweg leuk. Je wordt meegezogen in spannende verhalen en wordt geprikkeld om verder te lezen. Ontdekken dat zovele Franse (en ja, waarom geen Spaanse of Italiaanse?) woorden van het Latijn zijn afgeleid. Indruk maken op je reisgezellen als je erin slaagt om in Rome dat ene grafschrift of opschrift op die tempel te vertalen. Een reis naar Rome is dan ook nooit meer hetzelfde als je Latijn gestudeerd hebt. Op het Forum Romanum komen de gebouwen tot leven en tijdens een rondgang in het Colosseum herbeleef je de spanning van de gladiatoren. Een bezoek aan een museum wordt plots zoveel leuker, want het mythologische tafereel heeft voor jou geen geheimen meer!

Kortom: het is liefde ontwikkelen voor literatuur en cultuur in brede zin en vanuit een unieke, boeiende en vernieuwende invalshoek!

Waarom kiezen voor moderne wetenschappen?

Het grote verschil tussen Latijn en Moderne wetenschappen zit hem in de uren Nederlands en Wiskunde. Beide richtingen zien dezelfde inhoud, alleen aan een verschillend tempo.

In moderne wetenschappen is er ruimte voor remediëring en extra oefeningen en wordt de leerstof aan een trager tempo aangeboden. Kies je voor Latijn, dan ligt het leertempo hoog wat een grote inzet vergt.

Voor je verdere schoolloopbaan is vooral een solide wiskundige basis belangrijk. Als je hiervoor wat meer tijd nodig hebt, is het misschien niet verstandig om tegen alle adviezen in de Latijnse afdeling ‘te proberen’.

Ook je persoonlijkheid speelt een rol in de keuze. Werk je gestructureerd, kan je goed plannen, werk je zelfstandig en regelmatig, dan zal dit je zeker helpen wanneer je kiest voor Latijn.

Het is dus belangrijk dat je een studierichting kiest die niet alleen aansluit bij je interesse, maar ook bij je mogelijkheden en je persoonlijkheid. De ervaringen van je ouders, het studieadvies van het CLB en de raadgevingen van de onderwijzer(es) helpen jou je keuze te maken.

STEM

Sterke leerlingen met een uitgesproken profiel voor STEM (onderzoekend, creatief, analytisch, interesse in technologie, ICT…) kunnen in het tweede jaar kiezen voor de richting Latijn-STEM of Moderne wetenschappen-STEM. Dit betekent dat leerlingen dezelfde leerstof Latijn/Wetenschappelijk werk (1u) en wiskunde (1u) in minder uren zullen verwerken.

Sterke leerlingen met een talenknobbel in combinatie met een grote dosis analytisch inzicht en een uitgesproken algemene vorming kiezen voor Grieks-Latijn. Zij verwerken Nederlands, wiskunde en Latijn in 3 u minder dan de studierichting Latijn.

Leerlingen met minder interesse voor het technologisch en onderzoeksmatig werken en die liever de tijd nemen om de leerstof van Latijn, wetenschappelijk werk en wiskunde te verwerken, kunnen kiezen voor Latijn of Moderne wetenschappen.

Lessentabel huidige eerste graad (2des 2019-2020)